International Cooperative Alliance

International Cooperative Alliance

Uluslararası Kooperatif İttifakı, 19 Ağustos 1895’te İngiltere’nin Londra kentinde 1. Kooperatif Kongresi sırasında kuruldu. Arjantin, Avusturalya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Hindistan, İtalya, İsviçre, Sırbistan ve ABD’den oluşan kooperatiflerden delegeler katıldı. Uluslararası Kooperatif İttifakı, dünya çapındaki kooperatifleri birleştirir, temsil eder ve onlara hizmet eder. 1895 yılında kurulan, en eski sivil toplum kuruluşlarından biridir ve temsil edilen insan sayısıyla ölçülen en büyük kuruluşlardan biridir. ICA’nın üyeleri, ekonominin tüm sektörlerinden, yani tarım, bankacılık, tüketici, balıkçılık, sağlık, barınma, sigorta ve endüstri ve hizmetler sektörlerinden uluslararası ve ulusal kooperatif kuruluşlarıdır. Dünya çapında yaklaşık 3 milyon olduğu tahmin edilen kooperatifleri temsil eden, kooperatifler için ve kooperatifler hakkında bilgi, uzmanlık ve koordineli eylem için küresel bir ses ve forum sağlayan en üst organdır.

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği

Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 17 Mart 1988 tarihinde, yaklaşık 53.000 bireysel ortaklığın örgütlendiği 307 kooperatifi kapsayan 14 birliğin bir araya gelmesiyle Ankara’da kuruldu.  Birliğin adı, 20 Mart 1992 tarihinde Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği kısaca adıyla TÜRKKENT oldu.

Birliğin ilk Genel Başkanı Murat KARAYALÇIN, 1993 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından TÜRKKENT Genel Başkanlığı görevini bırakmıştır. Bu göreve aynı yıl, Oğuz SOYDAN getirilmiş, Oğuz SOYDAN Genel Başkanlık Görevini 6 kez üst üste seçilerek 10 yıl sürdürmüştür. ERYAMAN-KOOP Genel Başkanı Mehmet AKSOY, 2003 yılından bugüne TÜRKKENT Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği kısaca “TÜRKİYE KOOP”; 30 Aralık 1991 tarihinde, 1969 yılında yürürlüğe giren 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası’nın 77. Maddesi çerçevesinde, Türkiye Kooperatifçilik Kurumu’nun kurucusu ve eski başkanlarından Nusret Uzgören’in onursal başkanlığında, Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin öncülüğünde bir kurul oluşturularak 7 Birliğin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bunlar;

  1. Türkiye Esn.ve San.Krd.ve Kef. Koop.Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
  2. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRK KENT)
  3. Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği
  4. Malatya Köy Kalkındırma Kooperatifler Birliği
  5. Körfez Tükobirlik, Kocaeli ve Civarı Tüketim Kooperatifleri Birliği
  6. Trakya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği
  7. Körfez ve Çevresi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliğidir. 1997