KONUTBİRLİK VİZYON

Sosyal, modern ve yüksek kalitede yaşam ortamlarını ekonomik düzeyde oluşturmak için birlikte hareket etmek isteyen bireylerin oluşturduğu gönüllü toplulukların bir araya gelmesinden oluşan birliğimiz, iletişimde bulunduğu kurum ve kişilerle uyum içinde çalışarak hedeflerine en kısa sürede ulaşacakları biçimde, ortaklarının çıkar ve isteklerini gözetip, beklentilerini karşılayarak onlara değer katan, şeffaf ve aydın bir düşünce içindeki yönetim anlayışıyla, yeniliğe açık, dürüst, eşit, güvenli, adil ve demokratik bir ortamda faaliyetlerini sürdürerek kentsel yaşam kalitesine değer katarak ülkesine fayda sağlamaya devam edecektir.

KONUTBİRLİK MİSYON

Kar amacı gütmeden, Marmara Bölgesi’ndeki konut kooperatiflerinin, konut üretimine yönelik çalışmalarına, amaçlarını gerçekleştirmeleri yolunda öncülük etmek. İşleyişlerini denetleyip, çıkarlarını gözeterek, kişiliğini koruyan, kendi kontrol sistemine sahip, modern bir organizasyon haline getirmek. Ekonomik, toplumsal ve kültürel faaliyetlerde bulunup, doğal ve kültürel zenginlikleri koruyan, yaşam kalitesi yüksek bir kentleşmenin oluşumuna katkıda bulunmaktır.